Услуги

Консултации, рекламна стратегия, юридеческа защита и подготовка на документи при  продажба/отдаване под наем на недвижими имоти.

Консултации при покупка/наемане на недвижими имоти. Юридеческа защита и подготовка на документи при сделка. Помощ при избор и договаряне на условията с кредитираща банка.

За Продавачи:

 • Първоначална консултация относно бъдещата продажба, която включва:
 • Пазарен анализ и аргументирана препоръка по отношение на възможната продажна цена на имота.
 • Предложение за рекламна и маркетингова стратегия.
 • Разясняване на процеса по продажбата и детайлно запознаване с технологията на предстоящата сделка.
 • Първична проверка на предоставената документация и консултация за набавянето на необходимите за сключване на предварителен и окончателен договор документи.
 • Координация и провеждане на огледи с потенциални купувачи на Вашия имот.
 • Обратна връзка след провеждане на огледи.
 • Професионално водене на преговори и защита на Вашите интереси, както и организиране на среща с Купувача за договаряне на условия по предстоящата продажба.
 • Изготвяне на предварителен договор.
 • Съдействие и осъществяване на консултация с юрист относно подготовката на документите за нотариалното изповядване на сделката.
 • Присъствие и координация на нотариалното изповядване на сделката.
 • Присъствие и координация при предаване на владението на имота и изготвяне на приемо-предавателен протокол.

За Купувачи:

 • Първоначална консултация относно бъдещата покупка, която включва:
 • Изготвяне на списък по зададени критерии и параметри относно бъдещата покупка.
 • Разясняване на процеса по покупка на имот.
 • Консултация и помощ при избор и договаряне на условията с кредитираща институция.
 • Проучване на пазара и предлагане на имоти отговарящи на Вашето търсене.
 • Координация и провеждане на огледи отговарящи на зададените от Вас критерии и параметри.
 • Професионално водене на преговори, договаряне на цена и условия по предстоящата покупка, както и организиране на среща с продавача на избрания имот.
 • Обстойна проверка на собствеността и документите.
 • Изготвяне на предварителен договор.
 • Консултация с юрист или Нотариус относно представените документи необходими за нотариално изповядване на сделката.
 • Присъствие и координация на нотариалното изповядване на сделката.
 • Присъствие и координация при предаване на владението на имота и изготвяне на приемо-предавателен протокол.

За Наемодатели:

 • Първоначална консултация относно отдаването под наем на Вашия имот, която включва:
 • Първоначален оглед на имота.
 • Пазарен анализ и аргументирана препоръка по отношение на възможната продажна цена на имота.
 • Предложение за рекламна и маркетингова стратегия.
 • Уточняване профила на бъдещия наемател.
 • Координация и провеждане на огледи с потенциални наематели на Вашия имот.
 • Обратна връзка след провеждане на огледи.
 • Професионално водене на преговори и договаряне на условията по договора за наем.
 • Изготвяне на договор за наем и приемо-предавателен протокол.

За Наематели:

 • Първоначална консултация относно Вашето търсена на имот под наем, която включва:
 • Изготвяне на списък по зададени критерии и параметри относно Вашето търсене на имот под наем.
 • Координация и провеждане на огледи отговарящи на зададените от Вас критерии и параметри.
 • Професионално водене на преговори, договаряне на цена и условия по договора за наем, както и организиране на среща с наемодателя на избрания имот.
 • Изготвянена договор за наем и приемо-предавателен протокол.