За Нас

Делови,  Лоялни,  Коректни –  по две.

„Ди Ел консулт две” ООД  е нова фирма, създадена през 2018 година като
продължение на едно дългогодишно сътрудничество в областта на недвижимите
имоти между Десислава Димитрова и Лидия Костова. Основната ни дейност е
насочена към покупко – продажба, отдаване и наемане на недвижими имоти,
кредитни консултации. За целта работим с адвокати, нотариуси, счетоводители и
кредитни конкултанти. Ние сме един сплотен екип, създаден на основата на опит,
професионализъм и отдаденост към професията. Към основните ни цели като
креативност, гъвкавост и информираност относно икономическата конюнктура и
промените в законодателството, имащи отношение към сделките с недвижими имоти,
добавяме и крайната ни цел, а именно клиентите на фирмата да са доволни от добре
свършената работа.